INFOMATIONS
Agency NameUNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
TitleSEBUT HARGA - UKM - HCTM/SH/KERJA (M)-2019 (05) - UKM/BENKKL/HCTM/SH/KERJA (M) – 2019 (05); SEBUT HARGA KERJA - KERJA PEMBERSIHAN DAN RAWATAN SESALUR UDARA SEJUK (AC DUCT) DAN AIR HANDLING UNIT (AHU) DI PEJABAT PENGARAH & BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, TINGKAT 1, BLOK PENDIDIKAN, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, KAMPUS KUALA LUMPUR UKM. TARIKH PELAWAAN: 30.05.2019 TARIKH JUAL DOKUMEN: 18.06.2019 - 26.06.2019. TARIKH LAWAT TAPAK (WAJIB): 18.06.2019 (SELASA); MASA: 10.00 PAGI (1) TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BAGI PENYEBUT HARGA WAJIB DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERIKUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK (SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN) (2) MENGEMUKAKAN SIJIL YANG MASIH DALAM TEMPOH SAH LAKU); TEMPAT: BILIK BINCANG 1, PRASARANA KAMPUS KL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, TINGKAT 2, KOMPLEKS PENDIDIKAN PERUBATAN CANSELOR TUANKU JA’AFAR, JALAN YAACOB LATIFF, BANDAR TUN RAZAK, 56000 CHERAS, KUALA LUMPUR . TARIKH TUTUP: 27.06.2019 (12 TENGAHARI). KOD BIDANG: KONTRAKTOR YANG MEMPUNYAI :- 1) SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) DARI BAHAGIAN PEMBANGUNAN KONTRAKTOR DAN USAHAWAN, 2) SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), 3) SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (SPPK) YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) GRED G1 ATAU G2 DALAM KATEGORI M&E (KEJURUTERAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL) PENGKHUSUSAN M01 (SISTEM HAWADINGIN DAN PENGEDARAN UDARA) DAN 4) BERDAFTAR DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR ATAU SELANGOR SAHAJA DIPELAWA MENAWARKAN SEBUT HARGA DI ATAS. DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER JABATAN BENDAHARI KAMPUS KL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, TINGKAT 1, KOMPLEKS PENDIDIKAN PERUBATAN CANSELOR TUANKU JA’AFAR, JALAN YAACOB LATIF, BANDAR TUN RAZAK, 56000 CHERAS, KUALA LUMPUR. DOKUMEN SEBUT HARGA DIJUAL DENGAN HARGA RM30.00 DALAM BENTUK “SOFT COPY”. TUAN/PUAN DIKEHENDAKI MEMBAWA ‘PEN DRIVE’ BAGI PEMBELIAN DOKUMEN TERSEBUT. PEMBAYARAN BOLEH DIBUAT SECARA WANG POS / KIRIMAN WANG/ BANK DRAF DAN DIBAYAR ATAS NAMA HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. JIKA TIDAK DAPAT HADIR SENDIRI BAGI PEMBELIAN DOKUMEN, WAKIL SYARIKAT HENDAKLAH MEMBAWA SURAT PENGESAHAN WAKIL YANG DIBERIKUASA. ...
DescriptionDaftar atau login untuk melihat data ini
Estimated Project ValueDaftar atau login untuk melihat data ini
Tender TypeDaftar atau login untuk melihat data ini
Opening DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Closing DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Last Collection DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Collection AddressDaftar atau login untuk melihat data ini
Document CostDaftar atau login untuk melihat data ini
Payment Method Daftar atau login untuk melihat data ini
Payable ToDaftar atau login untuk melihat data ini
Available at (Official Address)Daftar atau login untuk melihat data ini
Site Visit DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Site Visit AddressDaftar atau login untuk melihat data ini
Briefing DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Briefing VenusDaftar atau login untuk melihat data ini
SourceDaftar atau login untuk melihat data ini
Source DescriptionDaftar atau login untuk melihat data ini
Contact PersonDaftar atau login untuk melihat data ini
Telephone No.Daftar atau login untuk melihat data ini
Fax No.Daftar atau login untuk melihat data ini
E-mail AddressDaftar atau login untuk melihat data ini
StatesDaftar atau login untuk melihat data ini
CIDB
Daftar atau login untuk melihat data ini
CIDB GRADES
Daftar atau login untuk melihat data ini
MOF
Daftar atau login untuk melihat data ini
SCOPE OF WORKS
Daftar atau login untuk melihat data ini
ATTACHMENTS
Daftar atau login untuk melihat data ini

Bantuan