INFOMATIONS
Agency NameUNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
TitleSEBUT HARGA - UKM - FSSK BIL. 2/2019 - SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA KEPADA PEMBEKAL-PEMBEKAL YANG BERPENGALAMAN DAN BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 210101/210102/210103 BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI 10 UNIT APPLE IMAC BAGI KEGUNAAN DI MAKMAL AUDIO VISUAL, PUSAT KOMUNIKASI DAN MASYARAKAT DIGITAL (MENTION). UNIVERSITI TIDAK TERIKAT UNTUK MENERIMA MANA-MANA SEBUT HARGA. DOKUMEN SEBUT HARGA AKAN DIJUAL DALAM BENTUK SALINAN LEMBUT (SOFT COPY) DAN BOLEH DIDAPATI PADA WAKTU PEJABAT DARI JAM 8.15 PAGI - 12.30 TENGAHARI & 2.00 PETANG – 4.30 PETANG TENGAHARI (ISNIN-KHAMIS), 8.15 PAGI – 12.15 TENGAHARI & 3.00 PETANG – 4.30 PETANG (JUMAAT) DI PEJABAT DEKAN, FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, 43600 BANGI, SELANGOR. BAYARAN SEBANYAK RM30.00. SILA BAWA BERSAMA PEMACU PENA (PEN-DRIVE). BAYARAN HENDAKLAH DIBUAT DI KAUNTER BAHAGIAN KUTIPAN HASIL, ARAS 1, JABATAN BENDAHARI, BANGUNAN CANSELORI, UKM. BAYARAN ADALAH DALAM BENTUK DEBIT KAD/KAD KREDIT/BANK DRAF/KIRIWAN WANG (MONEY ORDER)/ WANG POS DIBAYAR ATAS NAMA BENDAHARI UKM. BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN DAN PEMBAYARAN SECARA TUNAI ATAU CEK TIDAK AKAN DITERIMA. SILA KEMUKAKAN SATU SET SALINAN FOTOSTAT SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM KOD BIDANG SEPERTI DI ATAS DAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA (JIKA BERTARAF BUMIPUTERA) YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA KEPADA JABATAN SEWAKTU MENGAMBIL DOKUMEN SEBUT HARGA. (PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI: EN. ROSLI ROBAI) (TEL : 03-8921 5807 ) FAKS: 03-8925 2836 (EMEL : [email protected]) CATATAN : SEKIRANYA TIADA MAKLUM BALAS SELEPAS 90 HARI DARI TARIKH TUTUP SEBUTHARGA, PERMOHONAN TUAN DIANGGAP TIDAK BERJAYA. SILA MASUKKAN DOKUMEN SEBUTHARGA YANG LENGKAP KE DALAM PETI BERNOMBOR 6 DI ARAS 1, BAHAGIAN KUTIPAN HASIL, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA....
DescriptionDaftar atau login untuk melihat data ini
Estimated Project ValueDaftar atau login untuk melihat data ini
Tender TypeDaftar atau login untuk melihat data ini
Opening DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Closing DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Last Collection DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Collection AddressDaftar atau login untuk melihat data ini
Document CostDaftar atau login untuk melihat data ini
Payment Method Daftar atau login untuk melihat data ini
Payable ToDaftar atau login untuk melihat data ini
Available at (Official Address)Daftar atau login untuk melihat data ini
Site Visit DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Site Visit AddressDaftar atau login untuk melihat data ini
Briefing DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Briefing VenusDaftar atau login untuk melihat data ini
SourceDaftar atau login untuk melihat data ini
Source DescriptionDaftar atau login untuk melihat data ini
Contact PersonDaftar atau login untuk melihat data ini
Telephone No.Daftar atau login untuk melihat data ini
Fax No.Daftar atau login untuk melihat data ini
E-mail AddressDaftar atau login untuk melihat data ini
StatesDaftar atau login untuk melihat data ini
CIDB
Daftar atau login untuk melihat data ini
CIDB GRADES
Daftar atau login untuk melihat data ini
MOF
Daftar atau login untuk melihat data ini
SCOPE OF WORKS
Daftar atau login untuk melihat data ini
ATTACHMENTS
Daftar atau login untuk melihat data ini

Bantuan