INFOMATIONS
Agency NameJKN N SEMBILAN PEJABAT TIMBALAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI NEGERI
TitleSEBUT HARGA - JKN N SEMBILAN PEJABAT TIMBALAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI NEGERI - QT190000000039910 - SEBUTHARGA BUKU REKOD KESIHATAN IBU- KIK/1(A)/96 (PIND. 2012), BUKU REKOD KESIHATAN IBU SIMPANAN KLINIK -KIK/1(B)/96 (PIND. 2012), BUKU REKOD KESIHATAN BAYI DAN KANAK-KANAK (0-6 TAHUN) PINDAAN 02/2011 (WARNA BIRU UNTUK BAYI LELAKI DAN WARNA PINK UNTUK BAYI PEREMPUAN) DAN KAD SIMPANAN KLINIK REKOD KESIHATAN BAYI DAN KANAK-KANAK (0-6 TAHUN) PINDAAN 02/2011 (WARNA BIRU UNTUK BAYI LELAKI DAN WARNA PINK UNTUK BAYI PEREMPUAN) DI JABATAN KESIHATAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN ...
DescriptionDaftar atau login untuk melihat data ini
Estimated Project ValueDaftar atau login untuk melihat data ini
Tender TypeDaftar atau login untuk melihat data ini
Opening DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Closing DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Last Collection DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Collection AddressDaftar atau login untuk melihat data ini
Document CostDaftar atau login untuk melihat data ini
Payment Method Daftar atau login untuk melihat data ini
Payable ToDaftar atau login untuk melihat data ini
Available at (Official Address)Daftar atau login untuk melihat data ini
Site Visit DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Site Visit AddressDaftar atau login untuk melihat data ini
Briefing DateDaftar atau login untuk melihat data ini
Briefing VenusDaftar atau login untuk melihat data ini
SourceDaftar atau login untuk melihat data ini
Source DescriptionDaftar atau login untuk melihat data ini
Contact PersonDaftar atau login untuk melihat data ini
Telephone No.Daftar atau login untuk melihat data ini
Fax No.Daftar atau login untuk melihat data ini
E-mail AddressDaftar atau login untuk melihat data ini
StatesDaftar atau login untuk melihat data ini
CIDB
Daftar atau login untuk melihat data ini
CIDB GRADES
Daftar atau login untuk melihat data ini
MOF
Daftar atau login untuk melihat data ini
SCOPE OF WORKS
Daftar atau login untuk melihat data ini
ATTACHMENTS
Daftar atau login untuk melihat data ini

Bantuan