UNIVERSITI MALAYA - G9/G902/2019/10/59852 - MEMBEKAL 3 ORANG TENAGA BURUH BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI KOLEJ KEDIAMAN TERMASUK APARTMENT JEPUN DAN RUMAH ANTARABANGSA, UNIVERSITI MALAYA BAGI TEMPOH 12 BULAN (CIDB G1 BAWAH TAJUK B-B24-PEMBINAAN BANGUNAN/ KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN KOD BIDANG 221104-PERKHIDMATAN/ GUNA TENAGA BURUH. ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA BERDASARKAN PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA; PK2.1 KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN, PERKARA 7(VI)(C) DAN PERKARA 8 (III)(C)(6) TELAH MENETAPKAN BAHAWA: HANYA PENAMA DI DALAM PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK), PUKONSA, UPKJ ATAU BAGI PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN HANYA PENAMA DI SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT SAHAJA YANG BOLEH MENGHADIRI LAWATAN TAPAK ATAU TAKLIMAT SEBUT HARGA/ TENDER DAN TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA YANG DIBENARKAN DALAM SIJIL. SEHUBUNGAN ITU, PIHAK TUAN/PUAN ADALAH DIMINTA UNTUK MEMATUHI PERATURAN YANG DITETAPKAN BERKENAAN DAN KONTRAKTOR/PEMBEKAL YANG GAGAL MEMENUHI SYARAT YANG DITETAPKAN TERSEBUT TIDAK DIBENARKAN UNTUK MENYERTAI MANA-MANA LAWATAN TAPAK YANG DIADAKAN. SILA BAWA BERSAMA SIJIL BERKAITAN SERTA KAD PENGENALAN SEMASA SESI LAWATAN TAPAK/ TAKLIMAT SEBUT HARGA/ TENDER UNTUK TUJUAN PENGESAHAN.
TARIKH DIMASUKKAN : 21 NOV 2019


UNIVERSITI MALAYA - G10/G501/2019/11/60678 - CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PAIP PEMBENTUNGAN UTAMA BERHAMPIRAN BANGUNAN TAN SRI AZMAN HASHIM DAN DI KAWASAN SEKITAR KAMPUS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYA. (PENDAFTARAN CIDB GRED G3, KATEGORI B ATAU C, PENGKHUSUSAN B25 (PENYAMBUNGAN PAIP PERSENDIRIAN KE PEMBETUNG (SEWERAGE)) ATAU B27 (PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SISTEM BEKALAN AIR ATAU SISTEM PEMBETUNGAN) ATAU CE38 (PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBETUNGAN) DAN MEMPUNYAI LESEN/PERMIT DARI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN) IPA JENIS B ATAU JENIS C. HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENYERTAI LAWATAN TAPAK. SEMUA PETENDER DIWAJIBKAN MEMBAWA SIJIL/SALINAN PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN LPIPM/CIDB (PPK & SPKK) DAN PKK (PENGESAHAN BUMIPUTERA) SERTA MEMPUNYAI PENGKHUSUSAN YANG DINYATAKAN. (NO. TENDER : UM.G/G7/804/2019/27)
TARIKH DIMASUKKAN : 21 NOV 2019


Login atau Daftar Untuk Melihat Tender Seterusnya

Bantuan