UNIVERSITI MALAYA - G10/G501/2019/11/60678 - CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PAIP PEMBENTUNGAN UTAMA BERHAMPIRAN BANGUNAN TAN SRI AZMAN HASHIM DAN DI KAWASAN SEKITAR KAMPUS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYA. (PENDAFTARAN CIDB GRED G3, KATEGORI B ATAU C, PENGKHUSUSAN B25 (PENYAMBUNGAN PAIP PERSENDIRIAN KE PEMBETUNG (SEWERAGE)) ATAU B27 (PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SISTEM BEKALAN AIR ATAU SISTEM PEMBETUNGAN) ATAU CE38 (PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBETUNGAN) DAN MEMPUNYAI LESEN/PERMIT DARI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN) IPA JENIS B ATAU JENIS C. HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MENYERTAI LAWATAN TAPAK. SEMUA PETENDER DIWAJIBKAN MEMBAWA SIJIL/SALINAN PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN LPIPM/CIDB (PPK & SPKK) DAN PKK (PENGESAHAN BUMIPUTERA) SERTA MEMPUNYAI PENGKHUSUSAN YANG DINYATAKAN. (NO. TENDER : UM.G/G7/804/2019/27)
TARIKH DIMASUKKAN : 21 NOV 2019


Login atau Daftar Untuk Melihat Tender Seterusnya

Bantuan