Kata kunci "HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA" mempunyai 144 Tenders. Login atau Daftar Untuk Melihat Data Seterusnya

SEBUT HARGA - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - HCTM/SH/ALAT-2019 (20) - NO SEBUT HARGA: UKM/BENKKL/HCTM/SH/ALAT - 2019 (20); SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA “INTRAPARTUM CTG MACHINE” KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, KAMPUS KUALA LUMPUR, UKM; TARIKH PELAWAAN: 26.06.2019. TARIKH JUAL DOKUMEN: 26.06.2019 – 08.07.2019. TARIKH TUTUP: 09.07.2019 JAM 12:00 TENGAHARI MENGIKUT JAM DI RUANGAN PETI SEBUT HARGA/TENDER JABATAN BENDAHARI KAMPUS KUALA LUMPUR, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. SEBUT HARGA ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT - SYARIKAT YANG BERPENGALAMAN SERTA MEMPUNYAI : A. SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG : 050101 (PERALATAN DAN KELENGKAPAN HOSPITAL) ATAU 050102 (PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN) B. LESEN ESTABLISMEN (PENGILANG, PENGEDAR, PENGIMPORT ATAU WAKIL DIBERI KUASA) DARIPADA PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN (MDA); DAN C. SIJIL PENDAFTARAN PERANTI PERUBATAN DARIPADA PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN (MDA); DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER UNIT PENGURUSAN TENDER DAN SEBUT HARGA, JABATAN BENDAHARI KAMPUS KUALA LUMPUR, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ TINGKAT 1, KOMPLEKS PENDIDIKAN PERUBATAN CANSELOR TUANKU JA’AFAR, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA JALAN YAACOB LATIF, BANDAR TUN RAZAK, 56000 CHERAS, KUALA LUMPUR. DOKUMEN SEBUT HARGA DIJUAL DENGAN HARGA RM30.00 DALAM BENTUK “SOFT COPY”. TUAN/PUAN DIKEHENDAKI MEMBAWA ‘PEN DRIVE’ BAGI PEMBELIAN DOKUMEN TERSEBUT. PEMBAYARAN BOLEH DIBUAT SECARA WANG POS / KIRIMAN WANG/ BANK DRAF DAN DIBAYAR ATAS NAMA HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. JIKA TIDAK DAPAT HADIR SENDIRI, WAKIL SYARIKAT HENDAKLAH MEMBAWA SURAT PENGESAHAN WAKIL YANG DITAULIAHKAN.
TARIKH DIMASUKKAN : 27 JUN 2019

SEBUT HARGA - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - BENKKL/HCTM/SH/UBAT-2019(07) - NO. SEBUT HARGA :UKM/BENKKL/HCTM/SH/UBAT - 2019 (07) SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK DULAGLUTIDE 1.5 MG / 0.5 ML INJ SECARA BERPERINGKAT – PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) BULAN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, KAMPUS KUALA LUMPUR, UKM. TARIKH PELAWAAN : 18/06/2019, TARIKH JUAL DOKUMEN : 18/06/2019 – 27/06/2019 TARIKH TUTUP : 28/06/2019 (12.00 TGH). (MENGIKUT JAM JABATAN BENDAHARI, KAMPUS KUALA LUMPUR). SEBUT HARGA ADALAH DIPELAWA KEPADA PEMBEKAL : 1) SYARIKAT BUMIPUTERA DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM). 2) PEMBEKAL YANG BERPENGALAMAN DAN BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG : I) 050201 (DADAH BERJADUAL) ATAU 050202 (RACUN BERJADUAL) ATAU 050203 (UBAT TIDAK BERJADUAL). DOKUMEN SEBUT HARGA DIJUAL DENGAN HARGA RM30.00 SENASKHAH DALAM BENTUK “SOFT COPY”. PEMBAYARAN HENDAKLAH DIBUAT SECARA WANG POS / KIRIMAN WANG/ BANK DRAF DAN DIBAYAR ATAS NAMA : HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. TUAN/PUAN DIKEHENDAKI MEMBAWA “PEN DRIVE” SENDIRI BAGI PEMBELIAN DOKUMEN TERSEBUT. DOKUMEN DIJUAL DI UNIT PENGURUSAN TENDER DAN SEBUT HARGA, BAHAGIAN PEROLEHAN , JABATAN BENDAHARI (KAMPUS KUALA LUMPUR), TINGKAT 1, BLOK PENDIDIKAN, HCTM. JIKA TIDAK DAPAT HADIR SENDIRI, WAKIL PENYEBUT HARGA HENDAKLAH MEMBAWA SURAT PENGESAHAN WAKIL YANG DIBERIKUASA.
TARIKH DIMASUKKAN : 19 JUN 2019

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - BENKKL/HCTM/TDR/ALAT-2019 (13) - TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA “DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM” DAN KERJA-KERJA UBAHSUAI KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, KAMPUS KUALA LUMPUR, UKM. TARIKH PELAWAAN: 18 JUN 2019. TARIKH JUAL DOKUMEN: 24 JUN 2019 – 12 JUN 2019. TARIKH LAWAT TAPAK (WAJIB) : 24 JUN 2019. JAM 10.00 PAGI. TEMPAT LAWAT TAPAK : BILIK MESYUARAT JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, KAMPUS KUALA LUMPUR, UKM, 56000 CHERAS, KUALA LUMPUR. TARIKH TUTUP: 15 JULAI 2019 JAM 12:00 TENGAHARI MENGIKUT JAM DI RUANGAN PETI SEBUT HARGA/ TENDER JABATAN BENDAHARI (KAMPUS KUALA LUMPUR), HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. DOKUMEN TENDER YANG LEWAT DITERIMA DARI TARIKH DAN WAKTU INI ADALAH TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. DOKUMEN YANG TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MENGGUNAKAN DOKUMEN ASAL AKAN DITOLAK. SYARAT-SYARAT : A. BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG : 060501 (PERALATAN MAKMAL SERTA AKSESORI) ATAU 050101(PERALATAN DAN KELENGKAPAN HOSPITAL) ATAU 050102 (PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN); B. LESEN ESTABLISMEN (PENGILANG, PENGEDAR, PENGIMPORT ATAU WAKIL DIBERI KUASA) DARIPADA PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN (MDA); DAN C. SIJIL PENDAFTARAN PERANTI PERUBATAN DARIPADA PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN (MDA). DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER JABATAN BENDAHARI KAMPUS KUALA LUMPUR, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM, TINGKAT 1, KOMPLEKS PENDIDIKAN PERUBATAN CANSELOR TUANKU JA’AFAR, JALAN YAACOB LATIF, BANDAR TUN RAZAK, 56000 CHERAS, KUALA LUMPUR. DOKUMEN TENDER DIJUAL DENGAN HARGA RM50.00 DALAM BENTUK “SOFT COPY”. TUAN/PUAN DIKEHENDAKI MEMBAWA ‘PEN DRIVE’ SENDIRI BAGI PEMBELIAN DOKUMEN TERSEBUT. PEMBAYARAN BOLEH DIBUAT SECARA WANG POS / KIRIMAN WANG/ BANK DRAF DAN DIBAYAR ATAS NAMA HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BAGI TENDER DI ATAS DIWAJIBKAN DAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERIKUASA SEPERTI NAMA DI DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SAHAJA. SILA KEMUKAKAN SALINAN SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA, LESEN ESTABLISMEN (PENGILANG, PENGEDAR, PENGIMPORT ATAU WAKIL DIBERI KUASA) DARIPADA PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN (MDA) DAN SIJIL PENDAFTARAN PERANTI PERUBATAN DARIPADA PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN (MDA) YANG MASIH SAHLAKU SEMASA TAKLIMAT LAWATAN TAPAK DAN MEMBELI DOKUMEN TENDER.
TARIKH DIMASUKKAN : 19 JUN 2019

SEBUT HARGA - UKM - HCTM/SH/KERJA (M)-2019 (05) - UKM/BENKKL/HCTM/SH/KERJA (M) – 2019 (05); SEBUT HARGA KERJA - KERJA PEMBERSIHAN DAN RAWATAN SESALUR UDARA SEJUK (AC DUCT) DAN AIR HANDLING UNIT (AHU) DI PEJABAT PENGARAH & BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, TINGKAT 1, BLOK PENDIDIKAN, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, KAMPUS KUALA LUMPUR UKM. TARIKH PELAWAAN: 30.05.2019 TARIKH JUAL DOKUMEN: 18.06.2019 - 26.06.2019. TARIKH LAWAT TAPAK (WAJIB): 18.06.2019 (SELASA); MASA: 10.00 PAGI (1) TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BAGI PENYEBUT HARGA WAJIB DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERIKUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK (SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN) (2) MENGEMUKAKAN SIJIL YANG MASIH DALAM TEMPOH SAH LAKU); TEMPAT: BILIK BINCANG 1, PRASARANA KAMPUS KL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, TINGKAT 2, KOMPLEKS PENDIDIKAN PERUBATAN CANSELOR TUANKU JA’AFAR, JALAN YAACOB LATIFF, BANDAR TUN RAZAK, 56000 CHERAS, KUALA LUMPUR . TARIKH TUTUP: 27.06.2019 (12 TENGAHARI). KOD BIDANG: KONTRAKTOR YANG MEMPUNYAI :- 1) SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) DARI BAHAGIAN PEMBANGUNAN KONTRAKTOR DAN USAHAWAN, 2) SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), 3) SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (SPPK) YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) GRED G1 ATAU G2 DALAM KATEGORI M&E (KEJURUTERAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL) PENGKHUSUSAN M01 (SISTEM HAWADINGIN DAN PENGEDARAN UDARA) DAN 4) BERDAFTAR DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR ATAU SELANGOR SAHAJA DIPELAWA MENAWARKAN SEBUT HARGA DI ATAS. DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER JABATAN BENDAHARI KAMPUS KL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, TINGKAT 1, KOMPLEKS PENDIDIKAN PERUBATAN CANSELOR TUANKU JA’AFAR, JALAN YAACOB LATIF, BANDAR TUN RAZAK, 56000 CHERAS, KUALA LUMPUR. DOKUMEN SEBUT HARGA DIJUAL DENGAN HARGA RM30.00 DALAM BENTUK “SOFT COPY”. TUAN/PUAN DIKEHENDAKI MEMBAWA ‘PEN DRIVE’ BAGI PEMBELIAN DOKUMEN TERSEBUT. PEMBAYARAN BOLEH DIBUAT SECARA WANG POS / KIRIMAN WANG/ BANK DRAF DAN DIBAYAR ATAS NAMA HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. JIKA TIDAK DAPAT HADIR SENDIRI BAGI PEMBELIAN DOKUMEN, WAKIL SYARIKAT HENDAKLAH MEMBAWA SURAT PENGESAHAN WAKIL YANG DIBERIKUASA.
TARIKH DIMASUKKAN : 12 JUN 2019

Kata kunci "HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA" mempunyai 144 Tenders. Login atau Daftar Untuk Melihat Data Seterusnya

Bantuan