UNIVERSITI MALAYA - G9/G902/2019/03/57380 - KK6, KK10- KERJA-KERJA MENAIKTARAF PERMUKAAN GELANGGANG DI KOLEJ KEDIAMAN KEENAM DAN KESEPULUH CE-CE21 - PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM/KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM ATAU CE-CE01 - PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM/PEMBINAAN JALAN DAN PAVEMEN NOTIS PEMBERITAHUAN SYARAT MENGHADIRI LAWATAN TAPAK BAGI SEBUTHARGA/TENDER UNIVERSITI MALAYA ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA BERDASARKAN PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA; PK2.1 KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN, PERKARA 7(VI)(C) DAN PERKARA 8 (III)(C)(6) TELAH MENETAPKAN BAHAWA: HANYA PENAMA DI DALAM PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK), PUKONSA, UPKJ ATAU BAGI PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN HANYA PENAMA DI SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT SAHAJA YANG BOLEH MENGHADIRI LAWATAN TAPAK ATAU TAKLIMAT SEBUT HARGA/ TENDER DAN TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA YANG DIBENARKAN DALAM SIJIL. SEHUBUNGAN ITU, PIHAK TUAN/PUAN ADALAH DIMINTA UNTUK MEMATUHI PERATURAN YANG DITETAPKAN BERKENAAN DAN KONTRAKTOR/PEMBEKAL YANG GAGAL MEMENUHI SYARAT YANG DITETAPKAN TERSEBUT TIDAK DIBENARKAN UNTUK MENYERTAI MANA-MANA LAWATAN TAPAK YANG DIADAKAN. SILA BAWA BERSAMA SIJIL BERKAITAN SERTA KAD PENGENALAN SEMASA SESI LAWATAN TAPAK/ TAKLIMAT SEBUT HARGA/ TENDER UNTUK TUJUAN PENGESAHAN.
TARIKH DIMASUKKAN : 16 APR 2019
Bantuan